Regulamin Portalu Ogłoszeniowego www.tworzesprzedaje.pl

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) reguluje zasady korzystania ze strony internetowej tworzesprzedaje.pl („Portal ogłoszeniowy”, „Tworzesprzedaje” „Wersja Beta”, „Serwis”). Osoby zarejestrowane w Serwisie („Użytkownicy”) mają obowiązek zaakceptować brzmienie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz respektować ich postanowienia. Jeśli jesteś osobą, która nie jest zarejestrowana i nie zgadzasz się z Regulaminem i Polityką Prywatności Serwisu, uprzejmie prosimy o jego opuszczenie. Tworzesprzedaje.pl zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Dalsze korzystanie z Serwisu i Usług po wprowadzeniu zmian w niniejszym Regulaminie oznacza ich akceptację.


1) Administrator:

Administratorem Serwisu/Portalu ogłoszeniowego (Akceptantem) www.tworzesprzedaj.pl jest marka Twodi – product and service design. Strona internetowa www.twodi.pl

Kontakt mailowy:

kontakt@twodi.pl


2) Definicje:

– Administrator – osoba, która jest właścicielem portalu i ma pełne prawa do wszelkich działań związanych z serwisem ogłoszeniowym tworzesprzedaje.pl

Portal ogłoszeniowy/ Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą tworzesprzedaje.pl, prowadzony przez Administratora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej www.tworzesprzedaje.pl

Ogłoszenie – propozycja sprzedaży Przedmiotu wytworzonego, namalowanego, zrobionego przez Twórcę/Artystę, który potwierdza, że jest autorem dzieła zawartego w ogłoszeniu.

– Przedmiot – rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Twórca/Artysta – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa pozwalają na zaciąganie zobowiązań we własnym imieniu, a która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;
Twórca przechodzi weryfikacje przez Administratora Serwisu w celu potwierdzenia wiarygodności.

– Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu po zalogowaniu na Konto.

Osoba trzecia/Gość – osoba odwiedzająca Portal Ogłoszeniowy w celu chęci zakupu Przedmiotu artystycznego od Twórcy lub nawiązaniu współpracy z danym Użytkownikiem.
Osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.

– Patron – Osoba, która wspiera rozwój Portalu Ogłoszeniowego nie tylko dobrym słowem, ale też finansowo! Patroni realnie przyczyniają się do rozwijania Serwisu, Społeczności Artystycznej oraz pasji twórców i artystów – to wielka misja rozwoju Designu/Sztuki we wspólnej przestrzeni. Zostań Patronem i rozwijaj z nami innowacyjny Portal Artystyczny.

Partnerzy Portalu – Partner biznesowy (osoba fizyczna lub prawna), która prowadzi współpracę z Serwisem na zasadzie wspólnej korzyści. W większości przypadków partnerzy będą związani z branża artystyczną, twórczą, projektową.

Kategoria – kategoria tematyczna (np. Handmade czy Obrazy), do której przypisane jest Ogłoszenie. Kategoria może dzielić się na powiązane tematycznie podkategorie.

Konto – Usługa elektroniczna polegająca na przydzieleniu danemu Użytkownikowi/Twórcy, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik/Twórca może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu,


3) Twórca / Autor (Profil)

Twórcą jest osoba, która tworzy własnoręcznie, samodzielnie lub w określonej grupie osób dzieła artystycznie, produkuje wyroby ręczne, obrazy, rzeźby, przedmioty designerskie. Ze względu na charakter portalu będziemy stawiać na autentyczność oraz wiarygodność Twórców.

Twórcy powinni wykazać portfolio oraz obszar swojej twórczości, w celu potwierdzenia konta. Portal jest przeznaczony dla AMATORÓW i dla PROFESJONALISTÓW. Mamy na celu przekazanie wartości dla potencjalnego kupującego. Chcemy, aby otrzymywał, przedmioty wyjątkowe, które są wytworzone przez pracę ludzkich rąk i pomysły (+ wsparcie niezbędnych narzędzi do wytworzenia dzieła w ogłoszeniu)

Budujemy społeczność i zwiększamy tym samym świadomość wśród społeczeństwa o tym, że mogą otaczać nas wszystkich, rzeczy ładne i dobrze zaprojektowane. Chcemy, aby Twórcy i Artyści realnie zarabiali oraz otrzymywali zlecenia od osób, które interesują się sztuką oraz od osób, które ze sztuką nie mają dużo wspólnego.

Chcemy, aby Twórcy zachowali pełną kulturę wypowiedzi, przedstawiania swoich prac w ciekawy i estetyczny sposób. Od Twórcy będzie zależeć, czy chce pokazać swoją twarz w zdjęciu profilowym, czy będzie promował siebie jako markę artystyczną.

Twórca wstawiając ogłoszenie, jednoznacznie akceptuje Regulamin. Twórca ma świadomość, że jego prace będą promowane w różnych portalach społecznościowych oraz na nośnikach marketingowych w celu promocji Serwisu, a zarazem może to wpłynąć na promocję samego Użytkownika Portalu oraz jego twórczości.

Nie ma podziału na poglądy religijne, polityczne, kulturowe itp.

Natomiast Twórca musi być świadomy, że nawoływanie do czynów niezgodnych z prawem lub przekazywanie niestosownych treści wiąże się z zablokowaniem Ogłoszenia lub całkowitym zablokowaniem Konta.

Dane personalne i kontaktowe – Użytkownik udostępnia swoje Dane Kontaktowe na własną odpowiedzialność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z publikacją danych w celu promocji własnej Twórczości.

Twórca / Użytkownik musi mieć ukończone conajmniej 16 lat w celu wystawiania ofert. W innym przypadku potrzebna jest zgoa rodzica lub opiekuna.


4) Rejestracja konta na Portalu

Od 1.01.2022 roku, Użytkownicy mogą samodzielnie rejestrować konta i tworzyć profile.
Wersja Beta Portalu – Tworzesprzedaje.pl jest innowacyjną wizją dla Twórców oraz ich prac w celu promowania ich twórczości oraz możliwość zawarcia umów sprzedaży z innymu Użytkownikami lub Osobami odwiedzającymi Serwis.

Użytkownikiem Serwisu może zostac każda osoba, która sie zarejestruje. Użytkownik nie musi być Twórcą.

W celu rejestracji należy przejść do sekcji rejestracji konta, wypełnić odpowiednio pola:

Należy zaakceptować regulamin.

Następnie zostanie wysłany automatycznie link aktywacyjny.

(UWAGA! LINK AKTYWACYJNY MOŻE TRAFIĆ DO SPAMU)

Po kliknięciu w link i aktywacji konta, można zalogowac się do Serwisu.

REJESTRACJA KONTA PRZEZ ZEWNĘTRZNE STRONY:


Konto można zarejestrować przez Facebook oraz przez LinkedIn. Wymienione seriwsu społecznościowe zweryfikowały stronę www.tworzesprzedaje.pl dzięki temu można utworzyć konto w łątwy i prosty sposób.

Nie mamy wpływu na wyświetlane dane użytkownika przy utworzeniu konta z platformy zewnętrznej, dlatego prosimy o weryfikację i poprawę swoich danych w Serwisie www.tworzesprzedaje.pl

Konto i ogłoszenia są damowe.

Konto / Informacje o Twórcy

Profil Arysty tworzy się w momencie dodania przynajmniej jednego ogłoszenia, wtedy Profil trafia się na stronę “Twórcy”.

Imię i Nazwisko / Pseudonim artystyczny

Krótki Biogram

Kontakt

4.1 Funcjonalność Profilu / Konta


Zarejestrowany oraz zalogowany użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe.

 • wiadomości moga dotyczyć bezpośrednio ogłoszenia – “Odpowiedź na ogłoszenie”
 • wiaodmości moga być wysyłane bezpośrednio do Twórców

Zalogowani użytkonicy mogą dodawać komentarze do ogłoszeń.

Zalogowani użytkownicy mogą dodawać Recenzje i Opinie na innych profilach.

Użytkownicy mogą dodawać ogłoszenia do ulubionych.

Użytkownik może zgłosić naruszenie pracy / ogłoszenia


5) Logowanie na Portalu

Użytkownik po zarejestrowaniu i aktywacji konta, może samodzielnie logować się do swojego konta.


Użytkownik loguje się do swojego Profilu wg danych użytych podczas rejestracji konta. Twórca jest zobowiązany do uzupełnienia własnego profilu zgodnie z prawdą i stanem faktycznym. Portal to narzędzie do promocji, a więc Użytkownik  może wstawić link do swojej strony internetowej, social mediów itp.

Użytkownik decyduje o tym, jakie dane upubliczni w Serwisie.

Użytkkownik ma możliwość logowania przez zewnętrzne strony, portale społecznościowe tj. Facebook oraz LinkedIn po uprzedniej rejestracji konta przez te platformy.


6) Dodawanie ogłoszeń przez użytkownika.
Od 1.01.2022 roku, Użytkownicy mogą samodzielnie dodawać ogłoszenia.

Dodawanie ogłoszeń nastepuję po wcześniejszej rejestracji konta oraz konieczne jest zalogowanie się do Serwisu w celu dodania ogłoszenia.

Każde ogloszenie jest sprwdzane przez Administratora

Użytkownik zobowiązany jest do wstawienia swojej pracy, produktu, wyroby w odpowiedniej ktegorii. Jeżeli nie ma takiej kategorii, prosim skontaktować się z Administratorem Serwisu.

Wszelkie problemy i uwagi można przesyłać na adres mailowy:

kontakt@tworzesprzedaje.pl


7) Limit ogłoszeń – Wersja Beta

W Wersji Beta Użytkownik może dodać dowolną ilość ogłoszeń, ale nie może ich dublować w kilku kategoriach. To oznacza, że Użytkownik nie może dodać jednego, tego samego ogłoszenia w kilku kategoriach.

7.1. Ogłoszenie – infomacje dla odwiedzających

Każde ogłoszenie powinno posiadać conajmniej jedno zdjęcie poglądowe.

Każde ogłoszenie powinnno posiadać oferowaną cenę w celu publikacji w Serwisie.

Autor pracy (Użytkownik)

Tytuł pracy

Opis

Rodzja użytych materiałów / technika wykonania

Wymiary

Cena

Ilość

Dostępne od ręki / Na zamówienie

Czas oczekiwania na zamówienie

Adres witryny, gdzie można dokonać zakupu

Cena i rodzaj dostawy

*Ogłoszenie dla PATRONÓW – dodatkowe prace, materiały premium.

Odnośniki do social mediów, witryn Twórcy

Kontakt z Twórcą


8) Wersja Beta (testowa) – BRAK OPŁAT.

Dodawanie ogłoszeń jest BEZPŁATNE!

Rejestracja jest DARMOWA!

Serwis w Wersji Beta nie pobiera od Użytkowników żadnych opłat za korzystanie z Portalu Ogłoszeniowego.

Administrator nie pobiera prowizji od sprzedanych produktów, dzieł oraz wyrobów
Użytkownika.

Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 3 miesiące przed wygaśnięciem Wersji Beta Portalu www.tworzesprzedaje.pl

*planowane wdrożenia Pełnej Wersji Serwisu: aktualnie trwają prace nad rozwojem portalu, termin ukończenia prac: 2022 rok.


9) Prawa własności intelektualnej.

Tworzesprzedaje.pl to portal dla artystów, projektantów i twórców. Wspólnie zadbajmy o kwestie związane z prawem własności intelektualnej. Przestrzegamy przepisów prawa własności intelektualnej i sprawdzonych praktyk branżowych w celu zachowania integralności naszego pomysłu i użytkowania Serwisu.

Niniejsze Zasady dotyczące własności intelektualnej wyjaśniają, w jaki sposób podchodzimy do naruszeń, w jaki sposób upoważnione strony mogą zgłaszać naruszenia dotyczące treści na naszym rynku oraz jak Użytkownicy Portalu mogą udzielić odpowiedzi w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy ich ofert zawartych w ogłoszeniu.

Niniejsze zasady stanowią część warunków korzystania:
9.1. Rola Tworzesprzedaje.pl
9.2. Zgłoszenia dotyczące naruszenia własności intelektualnej
9.3. Odpowiedzi na zgłoszenia
9.4. Wielokrotne naruszenia
9.5. Wycofanie zgłoszenia

9.1. Rola Serwisu Ogłoszeniowego www.tworzesprzedaje.pl
Tworzesprzedaje to portal obejmujący indywidualnych Twórców zewnętrznych, którzy prowadzą swoje Profile twórcze, kreują własne zasady i są odpowiedzialni za swój asortyment, wysyłkę i przestrzeganie przepisów prawa. Portal zapewnia narzędzie reklamy i publikacji, ale nie wytwarza dóbr, nie przechowuje asortymentu ani nie wysyła produktów w imieniu sprzedawców. Treści widoczne w Serwisie są tworzone przez indywidualnych Twórców, Użytkowników, którzy nie są pracownikami, pełnomocnikami ani przedstawicielami Tworzesprzedaje.pl. Użytkownicy są zobowiązani upewnić się, że mają wszystkie niezbędne prawa do prezentowanych treści i że nie naruszają żadnych praw stron trzecich, publikując te treści w ogłoszeniu.

Administrator ma prawo wyłączyć każdą ofertę i każde konto podejrzane o naruszanie naszych Warunków korzystania, w tym niniejszych Zasad dotyczących własności intelektualnej lub naszych Zasad dotyczących produktów zabronionych. Serwis zastrzega sobie też prawo do podjęcia działań przeciwko osobom nadużywającym obowiązujących w Tworzesprzedaje Zasad dotyczących własności intelektualnej lub naszych Warunków korzystania.

Serwis nie może wypowiadać się w imieniu właścicieli praw własności intelektualnej ani nie ma możliwości oferowania porad prawnych lub dokonywania prawnej oceny, czy treści w sklepie naruszają własność intelektualną innej osoby. Z portalu zostanie usunięty każdy materiał, który rzekomo narusza własność intelektualną, po otrzymaniu właściwego zgłoszenia oraz uzasadnienia.

9.2. Zgłoszenia naruszenia własności intelektualnej
Serwis stara się szybko reagować na właściwe zgłoszenia naruszenia własności intelektualnej, usuwając materiał rzekomo stanowiący takie naruszenie lub blokując do niego dostęp. Jeśli w reakcji na zgłoszenie Administrator usunie lub zablokuje materiał, w miarę możliwości podejmie też próbę kontaktu z członkiem, którego to dotyczy, dostarczy informacje dotyczące zgłoszenia i usunięcia treści oraz zapewni informacje dotyczące udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator może też przedstawić członkowi, którego dotyczy zgłoszenie, jego kopię, w tym nazwisko i adres e-mail osoby zgłaszającej.
Aby zgłosić Administratorowi naruszenie dotyczące naruszeń praw autorskich lub innych przepisów własności intelektualnej, skorzystaj z napisania wiadomości mailowej.
*docelowo będzie stworzony formularz.

Wyślij zgłoszenie na kontakt@tworzesprzedaje.pl

Napisz nam powód zgłoszenia:

Rzekomego (prawdziwego) autora:
Profil/nazwa twórcy Serwisu:
Nazwa produktu/dzieła:

ŹRÓDŁO ORYGINAŁU:

Swoje dane (osoby zgłaszającej naruszenie)
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres mailowy:
Numer kontaktowy:

Jest dla nas najszybszym i wiarygodnym sposobem na zajęcie się Twoim zgłoszeniem. Przed przetworzeniem zgłoszenia Administrator może poprosić o dodatkowe informacje, np. dokumenty umożliwiające weryfikację tożsamości osoby zgłaszającej lub potwierdzające prawo do treści. Administrator ma prawo do odrzucenia zgłoszeń i odpowiedzi na zgłoszenia zawierających informacje, które naszym zdaniem są nieprawdziwe, sfałszowane, niekompletne lub w jakikolwiek inny sposób przekazane w złej wierze. Administrator zastrzega sobie też prawo do podjęcia działań przeciwko osobom nadużywającym tej zasady.

9.3. Odpowiedzi na naruszenia
Administrator dopuszcza odpowiedzi na zgłoszenia tylko w przypadku zgłoszeń dotyczących prawa autorskiego. Kiedy Administrator otrzyma odpowiedź na zgłoszenie, przekaże jej kopię stronie, która wysłała pierwotne zgłoszenie. Usunięty materiał może zostać zastąpiony lub odblokowany w ciągu 10 dni roboczych od przetworzenia odpowiedzi na zgłoszenie, chyba że właściciel prawa autorskiego wniesie pozew do sądu przeciwko stronie rzekomo naruszającej prawo autorskie i poinformuje o tym Administratora.

9.4. Wielokrotne naruszenia
We właściwych okolicznościach i według własnego uznania Serwis odbiera uprawnienia do publikacji członkom, na których temat otrzymuje powtarzające się lub wielokrotne zgłoszenia dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej. W przypadku podejrzenia, że użytkownik, którego pierwotne konto zostało usunięte, otworzył nowy profil, Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia wszelkich usług na rzecz tego użytkownika. Te działania mają zastosowanie tylko w przypadku kont, które naszym zdaniem są powiązane z danym użytkownikiem lub profilem przez niego prowadzonym. Zgodnie z Regulaminem, Administrator ma prawo odebrać uprawnienia do konta w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i bez wcześniejszego powiadomienia.

9.5. Wycofanie zgłoszenia
Serwis przyjmuje wycofanie zgłoszenia dotyczącego naruszenia praw własności intelektualnej wyłącznie bezpośrednio od właściciela tych praw lub jego upoważnionego pełnomocnika, który złożył zgłoszenie. Wycofanie musi zawierać jasną informację o tym, że jest to formalne wycofanie, oraz wystarczające informacje umożliwiające na identyfikację Użytkownika lub materiału (np. nazwa użytkownika, nazwa sklepu i adresy URL ofert w Serwisie).
Gdy Administrator otrzyma oficjalne wycofanie zgłoszenia dotyczącego naruszenia praw własności intelektualnej, podejmie odpowiednie próby skontaktowania się z obydwiema zaangażowanymi stronami w celu potwierdzenia odbioru stronie składającej wycofanie i w celu zawiadomienia strony, której takie wycofanie dotyczy. Należy pamiętać, że sprawy dotyczące naruszenia praw są rozpatrywane indywidualnie i wycofanie roszczenia nie gwarantuje zmiany statusu konta użytkownika.


10) Produkty zabronione w Ogłoszeniach

Tworzesprzedaje to wyjątkowa inicjatywa dla twórców. Z różnych względów zabraniamy jednak oferowania tu produktów określonego rodzaju. Niektóre produkty stanowią dla naszej społeczności ryzyko prawne, inne zaś są sprzeczne z naszymi wartościami, są szkodliwe dla naszych użytkowników albo po prostu nie współgrają z duchem Portalu. W niniejszych zasadach objaśniamy, sprzedaż jakich produktów jest zabroniona lub ograniczona w Serwisie.

Stosujemy politykę zero tolerancji w odniesieniu do produktów zabronionych, a w szczególności takich, które promują, wspierają czy gloryfikują nienawiść lub przemoc albo są niezgodne z prawem. Konta Użytkowników naruszających niniejsze zasady mogą zostać natychmiast zawieszone lub zamknięte zgodnie z naszym Regulaminem. 

Tworząc konto natworzesprzedaje.pl, akceptujesz niniejsze zasady i nasze Warunki korzystania.

Na Portalu zabroniona lub ograniczona jest sprzedaż następujących produktów:

 • towary i usługi zawierające treści pornograficzne, w szczególności dotyczące osób poniżej 15 roku życia i związane z użyciem przemocy oraz wykorzystaniem zwierząt;
 • gry hazardowe organizowane niezgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności bez odpowiedniego zezwolenia;
 • towary i usługi zawierające mowę nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub światopoglądowym;d towary i usługi zawierające treści naruszające prawa osób trzecich;
 • muzyka, filmy, oprogramowanie lub inne towary i usługi naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie, do znaków towarowych, patentowe i inne;
 • chemikalia;
 • narkotyki, środki psychoaktywne (w tym tzw. dopalacze), leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu produkty lecznicze, produkty paralecznicze oraz suplementy diety;
 • materiały wybuchowe i pirotechniczne;
 • wszelkie typy broni i amunicji, których posiadanie wymaga pozwolenia na broń w rozumieniu ustawy o broni i amunicji;
 • ludzkie i zwierzęce organy i tkanki;
 • towary lub usługi podrobione/sfałszowane;
 • oprogramowanie przeznaczone do podejmowania działań naruszających prawo, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;
 • bazy danych, w tym danych osobowych, adresowych, adresów e-mail, numerów telefonów i inne.

11) Udostępnianie materiałów Serwisu

11.1. Treści, strony i usługi Serwisu są chronione prawem Polskim i międzynarodowym prawem własności intelektualnej, w tym prawem autorskim, znaków towarowych, usług handlowych, prawem moralnym, prawem do prywatności i prawem do wizerunku („Prawa własności intelektualnej”). Tworzesprzedaje i jego Użytkownicy zachowują wszelkie Prawa własności intelektualnej do opublikowanych treści. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tych praw.

11.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych praw własności poprzez korzystanie z Serwisu, jego zawartości lub jakichkolwiek Usług. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji dotyczących korzystania z treści Serwisu.


12) Materiały osób trzecich

12.1. Niektóre treści na stronie są publikowane przez osoby trzecie. Takie treści niekoniecznie odzwierciedlają poglądy lub opinie Serwisu, dlatego też Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników.
Portal nie gwarantuje ich prawdziwości oraz dokładności. Poleganie na treściach publikowanych przez osoby trzecie odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

12.2. Serwis może zawierać linki i odnośniki do stron zewnętrznych. Serwis nie gwarantuje, że treści zawarte na tych stronach są prawdziwe, dokładne, zgodne z prawem lub nieszkodliwe. Serwis nie gwarantuje, że strony zewnętrzne będą wolne od wirusów lub że nie będą niekorzystnie wpływać na komputer Użytkownika. Wszelkie zażalenia i uwagi dotyczące jakiejkolwiek strony zewnętrznej należy kierować do jej administratora lub webmastera.


13) Prawa Serwisu do materiałów osób trzecich

13.1. Poprzez wysłanie wiadomości do Serwisu, przesyłanie plików, obrazów, tekstu, danych, treści i innych materiałów, lub dostarczenie ich w inny sposób za pomocą Serwisu, lub poza nim, przyznaje się Administratorowi Portalu na czas użytkowania Serwisu, międzynarodową, nieodwołalną, nieograniczoną, niewyłączną, nieodpłatną licencję na używanie (w tym wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych), kopiowanie, sub licencjonowanie, adaptowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie, reprodukowanie, przesyłanie, modyfikowanie, edytowanie, tworzenie dzieł pochodnych oraz każde inne wykorzystywanie wszelkich pomysłów i oryginalnie przesłanych materiałów w dowolnym celu i we wszystkich sposobach znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości. Promocja marki Tworzesprzedaje to również promocja Twórców i Użytkowników Serwisu.

13.2. Użytkownik, korzystając z Serwisu, udostępnia mu prawa do materiałów mu przekazanych i przyjmuje do wiadomości, że nie otrzyma za nie wynagrodzenia.
13.3. Użytkownik gwarantuje, że jest właścicielem wszelkich praw do materiałów dostarczonych Serwisowi.


14. Niedozwolone zachowania Użytkowników

14.1. Każde z poniższych działań stanowi naruszenie Regulaminu i może prowadzić do zablokowania możliwości korzystania z Serwisu bez uprzedzenia:

 • Brak poszanowania prywatności lub poglądów innych użytkowników.
 • Korzystanie z Portalu do celów niezgodnych z prawem lub do wspieranie wszelkich działań niezgodnych z prawem.
 • Podszywanie się pod inną osobę.
 • Wysyłanie spamu.
 • Naruszenie lub przywłaszczenie praw własności intelektualnej innych osób.
 • Publikowanie materiałów, które są obsceniczne, oszczercze, szkodliwe, obraźliwe, grożące, czy fałszywe.
 • Publikowanie materiałów, które naruszają jakiekolwiek prawa lub regulacje.

15) Transakcje z Użytkownikie Serwisu
15.1. Ze względów bezpieczeństwa Serwis zaleca osobiste zawieranie transakcji. Bezpośredni kontakt z użytkownikami zmniejsza ryzyko oszustwa.
15.2. Ze względów bezpieczeństwa Serwis zaleca bezpośredni odbiór zakupionych przedmiotów. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za oszustwa dotyczących zakupionych przedmiotów. Administrator w razie takiego przypadku w trybie natychmiastowym zablokuje konto Użytkownika, który dokonał jakichkolwiek rzeczy niedozwolonych.
15.3. Serwis nie zaleca zawierania umów kupna-sprzedaży na odległość. Zwłaszcza, tych, którym towarzyszy przekazanie płatności na odległość. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za oszustwa mogące wyniknąć na drodze zawarcia takiej umowy. Serwis prowadzi weryfikację Użytkowników, ale nie ma pełnej kontroli nad czynnościami, które Użytkownik wykonuje, wykona.
15.4. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży odbywa się bezpośrednio pomiędzy osobą odwiedzającą Serwis a Użytkownikami Serwisu/Twórcą. Serwis nie uczestniczy w tego rodzaju umowach, nie jest również mediatorem sporów. Administrator może jedynie usunąć konto, wobec którego będą zgłoszone nieprawidłowości.
15.5. Serwis www.tworzesprzedaje.pl nie bierze udziału w pośrednictwie między Użytkownikami zawierającymi umowę kupna-sprzedaży.
15.6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników niegodne z prawem oraz z niniejszym regulaminem.
15.7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się częściowe lub całkowite ze złożonych innym użytkownikom zobowiązań.
15.8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie uzgodnionej transakcji oraz nieprzekazanie sprzedanych produktów.
15.9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za sprzedaż przedmiotów, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich oraz prawa własności intelektualnej. Jeśli Osoba Odwiedzająca portal lub inny Użytkownik zgłosi Administratorowi wątpliwości co do twórczości Użytkownika Portalu podejmie natychmiastowe kroki w celu usunięcia konta z Portalu.
15.10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa oraz zasad zawartych w niniejszym regulaminie przez Użytkowników i Gości Serwisu.


16) Wysyłka Przedmiotów  / Dostawa przesyłek

16.1. Serwis nie jest stroną w pośrednictwie i wysyłce towarów umieszczonych w ofercie.

16.2. Kupujący może odebrać Produkt osobiście od Użytkownika, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

16.3. Przedmioty w Ofercie stanowią własność Użytkownika Serwisu do momentu odbioru przez Kupującego przesyłki wysłanej przez Użytkownika.

16.4. Przesyłki Produktów powinny być wysłane przez Użytkownika za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Kupującego.

16.5. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Kupujący tego zażądał lub Użytkownik uzasadni przyczynę opóźnienia w dostarczeniu Produktu umieszczonego w Ofercie Serwisu.  

16.6. Serwis nie jest stroną w pośrednictwie i wysyłce towarów umieszczonych w ofercie.


17.Postanwienia ogólne

17.1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
Wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących
Dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym Serwisie
Zmiany w ofercie Tworzesprzedaje.pl
17.2. W przypadku zmian Regulaminu Administrator zawiadamia wszystkich swoich Użytkowników o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym w Serwisie.
17.3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Serwisie Tworzesprzedaje.pl.
17.4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, będących poza Serwisem.
17.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji lub logowania Użytkownika.

17.6. Serwis zapewnia internetową platformę edukacyjną, promocyjną, handlową, wspierającą artystki i artystów („Twórcy” i „Użytkownicy”), którzy mogą oferować sprzedaż swoich i / lub posiadanych towarów („Przedmioty”, “Dzieła”, “Produkty”) potencjalnym nabywcom („Kupujący”, “Osobom Trzecim” , “Odwiedzającym”).

17.7. Zapewniamy dostęp do Serwisu i korzystania z niego pod warunkiem przestrzegania Warunków i Polityki prywatności Serwisu, dostępnych w zakładce Polityka Prywatności.

17.8. Żadne materiały z Serwisu, w tym niniejszy Regulamin, nie mogą być kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, przesyłane ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Serwisie.

18. Udostępnianie swojego wizerunku i danych na Portalu.

Każdy Użytkownik, który rejestruje sie na portalu, automatycznie wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku.
Wizerunek jest nieograniczony czasowo i przestrzennie do użytku promocyjnego Serwisu w formie: udostępniania wizerunku na stronie www.tworzesprzedaje.pl, w socialmediach (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok), materiałach promocyjnych, reklamowych, drukowanych i na różnych nośnikach cyfrowych.

Zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie rozpoweszechniania wizerunku.

Cofnięcie zgody, nie wpłynie na usunięcie dotychczasowych zasobów, które zostały opublikowane. Natomiast w momencie cofnięcia zgody Portal zaprzestanie używać wizrunku w przyszłych działaniach promocyjno-reklamowych.


Proszę o przestrzeganie Regulaminu. Jeśli są uwagi dotyczace treści proszę o kontakt mailowy.

Pozdrawiam.

Administrator Serwisu

Udostępnij:

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.


Deprecated: Funkcja WP_Scripts::print_inline_script jest przestarzała od wersji 6.3.0! Zamiast jej proszę użyć WP_Scripts::get_inline_script_data() or WP_Scripts::get_inline_script_tag(). in /home/host190438/domains/tworzesprzedaje.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078